Fiscars (2022)

Alle vragen en antwoordenFiscars (2022)
Paul gevraagd 2 maanden geleden

Wat is de titel en artiest 

5 + negen =

1 antwoorden
Frank beantwoord 2 maanden geleden

Via https://www.youtube.com/watch?v=Xj5IsVkCEK4 en Shazam kom ik uit op:
Carmi Esta, Veronique Ferraro & Howard Pearse – Hollywood Stars.

11 + 15 =

Je antwoord

12 + 3 =